Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9930

Sakramenty

według Katechizmu Kościoła Katolickiego mamy  siedem Sakramentów świętych:

 

 1. chrzest
 2. bierzmowanie
 3. eucharystia
 4. pokuta
 5. namaszczenie chorych
 6. kapłaństwo
 7. małżeństwo

 

 

CHRZEST

 

 • Udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00.
  • Spisywanie aktów chrztu w kancelarii parafialnej od wtorku przed niedzielą chrztu - w godzinach urzędowania!

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SPISYWANIU AKTU CHRZTU:

 1. Metryka urodzenia dziecka
 2. Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii potrzebna jest zgoda na chrzest poza parafią wydana przez proboszcza parafii zamieszkania.
 3. Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych - jeśli są spoza naszej parafii - wydane przez ich proboszcza.

Rodzicem chrzestnym może być katolik, żyjący zgodnie ze swoją wiarą, który może być przykładem i wzorem dla swego chrześniaka.

EUCHARYSTIA

 

 

I  KOMUNIA  ŚW.

 dzieci klas III 


 stały termin    


 Przedostatnia  niedziela   maja    godz. 10:00BIAŁY  TYDZIEŃ

dzieci klasy  II  i  III KOMUNIA   ROCZNICOWA 

dzieci  klas  III


Ostatnia niedziela   maja   godz.  10:00BIERZMOWANIE

Po dokładnym przygotowaniu.

 • W ramach przygotowania do bierzmowania klasy III gimnazjalne odprawiają nabożeństwo 9 pierwszych piątków miesiąca. Początek od października.
 • do przygotowania należą także Msze Św. Niedzielne oraz biorą udział w życiu liturgicznym kościoła ( adnotacje w indeksie kandydata)
 • przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydaci przystępują do egzaminu który odbędzie się  na plebanii.

 

UROCZYSTOŚĆ   SAKRAMENTU   BIERZMOWANIA 

odbędzie się  06 czerwca 2019 r.  ( czwartek ) o godz.  1600 

Sakramentu udzieli Bp Mariusz Leszczyński

 

 

MAŁŻEŃSTWO

Właściwym miejscem zawierania sakramentu małżeństwa jest parafia narzeczonego lub marzeczonej. Ważne jest faktyczne miejsce zamieszkania, a nie zameldowanie. W innej parafii może być ślub tylko na podstawie licencji, lub zgody właściwego proboszcza na przeprowadzenie rozmów kanonicznych z narzeczonymi�ślub poza własną parafią.

NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ PRZYNAJMNIEJ 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM TERMINEM ŚLUBU.


Wymagane dokumenty:
- aktualny odpis aktu chrztu (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) z adnotacją o��� bierzmowaniu,
- ostatnie świadectwo z oceną z nauki religii,
- dowód tożsamości,
- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach) z USC (ważne 3 miesiące) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z USC
- wdowcy - akt zgonu poprzedniego współmałżonka.

Katechezy przedślubne

Katechezy (konferencje) przedślubne prowadzone są�w Biłgoraju i w Tarnogrodzie

Jednocześnie informujemy, że ci, którzy nie mogą wziąć udziału w katechezach prowadzonych w parafii, mogą je zastąpić udziałem w dwudniowych katechezach dla narzeczonych w Domu Rekolekcyjnym MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA w Łabuńkach I koło Zamościa. �i nie tylko w Łabuńkach


Istnieje konieczność wcześniejszego zapisania się na katechezy przedślubne jak i ewentualnej rezerwacji miejsc do zakwaterowania.

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego. � � � � 514 811 434 - najlepiej dzwonić po 20.00.

Rekolekcje dla narzeczonych, określane przez zainteresowanych rekolekcjami przed zawarciem małżeństwa, są jedną z form bezpośredniego przygotowania do małżeństwa. Jest to czas, w którym pomagamy zrozumieć, czym jest sakramentalny związek małżeński.

W swym szerokim programie zawartym w dwóch dniach podejmujemy tematy i warsztaty z różnych dziedzin: teologii małżeństwa i rodziny, miłości i budowania więzi rodzinnej, odpowiedzialnego rodzicielstwa i naturalnych metod planowania rodziny. Jest też również czas na zajęcia warsztatowe, wspólne rozmowy, spowiedĄ czy dzielenia się własnymi doświadczeniami.

Ta forma bezpośredniego przygotowania narzeczonych do małżeństwa przeznaczona jest dla osób nie mogących uczestniczyć w co miesięcznych spotkaniach przez okres 3 miesięcy: tzn. dla pracujących za granicą, pracujących w nieokreślonym czasie także w niedzielę i święta, mieszkających w dużej odległości od siebie, a chcących przygotować się do podjęcia życiowej decyzji razem.

Rekolekcje dla narzeczonych bazują na nowych metodach pracy poprzez aktywizację samych uczestników, filmy, oraz konferencje przerywane dyskusją .

Rekolekcje dla narzeczonych to także formacja duchowa. Uczestnictwo w Eucharystii poprzedzone przygotowaniem do spowiedzi, konferencje na tematy modlitwy w rodzinie i małżeństwie.

 

Szczegóły mozna zobaczyc na stronie Duszpasterstwa Rodzin w Zamościu:� www.zamosc.info.pl

zobacz także:

Katolicka Poradnia Rodzinna w Biłgoraju: www.poradnia.bilgoraj.info

POZOSTAŁE AKTY KULTU BOŻEGO

I.   Sakramentalia - "są świętymi znakami, przez które na podobieństwo sakramentów, są oznaczone i otrzymywane ze wstawiennictwa Kościoła skutki, zwłaszcza duchowe." ( KPK kan.1166)

 

II.    Liturgia godzin: "Kościół, wypełniając kapłańskie zadanie Chrystusa, sprawuje liturgię godzin, w której słuchając Boga przemawiającegodo swego ludu i wspominając tajemnicę zbawienia, wysławia bez przerwy Boga śpiewem i modlitwą oraz prosi o zbawienie całego świata." ( KPK kan. 1173)

 

III.   Pogrzeb Kościelny: (KPK kan. 1176 - 1185)

 • wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisami prawa
 • Kościół wyprasza dochową pomoc zmarłym
 • równocześnie żywym niesie pociechę nadziei
 • zaleca się zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych
 • Nie zabrania sie kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chcrześcijańskiej
 •  

Dzisiaj jest

piątek,
27 listopada 2020

(332. dzień roku)

Zegar

Święta

Piątek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

Sonda

wszystko i nic

informacji o parafii

ogłoszenia parafialne

jestem tu przypadkowo

strona mi się podoba

strona taka sobie

co zmienić ---- napisz w księdze gości - anonimów nie rozpatrujemy


Bierzmowanie 2018

Wyszukiwanie

Statystyki